Nuorten pelaajien suojelu

Pidetään myös tulevaisuuden toivoista huolta!


Kansanväliset pelaajasiirrot ovat virallisesti sallittuja, vain jos pelaaja on täyttänyt 18 vuotta. Kuitenkin kansainvälinen trendi on se, että pelaajat siirtyvät ulkomaille yhä nuorempina. Jalkapallon Pelaajayhdistys on sitä mieltä, että nuorten tärkeä maajoukkuetoiminnan pitää olla kaikkien kilpailutoimintojen pääkohde ja asiaa pitää tukeminen.

Nuorille pelaajille pitää myös antaa asianmukainen soputumiskoulutus mahdollisia ulkomaiden siirtoja varten, luoda tukiverkosto sekä antaa riittävää ennakkoinformaatiota sopeutumisvaikeuksien suhteen. Tähän kokonaisuuteen liittyy myös koulutusmahdollisuuksien kartoittaminen sekä elämänhallintataitojen kehittäminen.

Tarkoituksena on:

  1. nuorille pelaajille annetaan asianmukainen koulutus siirtomahdollisuuksista, verkostosta ja mahdollisista vaikeuksista asian suhteen
  2. tehdään tarpeelliset toimenpiteet, jotta siirron tapahtuessa pelaajasta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla
  3. luodaan ohjelma, joka kertoo, miten kykyjen etsijöihin ja agentteihin tulisi suhtautua
  4. ylläpidetään sopimuksettomien pelaajien toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti

Pelaajayhdistys kannattaa nuorten maajoukkueiden säännöllisiä yhteistapaamisia. Pelaajayhdistyksen tavoitteena onkin, että maajoukkuesopimukset kaikkien eri ikäluokkien tyttö- ja poikamaajoukkueisiin.

Ammattina jalkapallo -PowerPoint-esitys »