Suomen urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiö

Katse kohti tulevaisuutta!

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi 4.10.2002 Suomen urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiön säännöt. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea urheilijoiden koulutusta, ammattiin valmistumista, ammatissaan kehittymistä sekä muulla tavalla sopeutumista urheilu-uran jälkeiseen elämään.

Säätiö hallinnoi tuloverolain mukaista urheilijarahastoa, jonka tarkoituksena on hallita urheilemisesta saatuja tuloja aktiiviuran jälkeistä käyttöä varten. Rahastoon voivat sijoittaa kaikki urheilijat, joiden urheilutulo on kalenterivuodessa vähintään 9.600 euroa.

Rahaston asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus, johon kuuluu neljä Jalkapallon Pelaajayhdistyksen valitsemaa pysyvää jäsentä ja kolme hallituksen valitsemaa vaihtuvaa jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat Markus Juhola, Juha Riippa, Marco Casagrande, Mika Palmgren, Jukka Koivu ja Kaj Autio.

Urheilija voi halutessaan päättää, että hänen työnantajanaan toimiva seura siirtää enintään 50 % hänen vuotuisista bruttotuloistaan ja samalla enintään 100.000 euroa vuodessa verotta urheilijarahastoon. Siirrosta ilmoitetaan urheilijarahastoon erillisellä urheilijarahastoilmoituslomakkeella, joka pitää toimittaa myös palkanmaksajalle. Seuran on maksettava lakisääteiset urheilijan eläke- jatapaturmavakuutusmaksut rahastoitavasta palkkaosuudesta.

Urheilijarahastossa olevat rahat sijoitetaan turvallisesti ja tuottavasti säätiön hallituksen päättämällä tavalla. Varallisuuden hoidosta vastaa käytännössä Aurator Varainhoito Oy ja erityisesti varainhoitaja Mikko Paalijärvi.

Urheilijarahastosta varat ja rahastoon kertyneet tuotot saa nostaa urheilu-uran päätyttyä vähintään kahden ja enintään kymmenen vuoden aikana tasasuuruisina erinä. Ura katsotaan päättyneeksi urheilijan ilmoituksesta tai silloin,kun urheilutulo jää alle 9.600 euron kahtena perättäisenä vuotena.Nostojen aikataulua ei voi muuttaa kesken tuloutuskauden. Nostot ovat nostovuoden verotettavaa ansiotuloa.

Rahaston säännöt »

Ohjeet ja rahastolomake »