Toimintasuunnitelma

Vuosikello 2016 »


Jalkapallon Pelaajayhdistys ry:n suunnitelma 2015

Missio: 

Pelin ja pelaajan puolella

Arvot: 
kansainvälisyys, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, asiantuntijuus ja luotettavuusVisio: 

kaikki huippujalkapalloilijat ovat arvostettuja vaikuttajia kentällä ja kentän ulkopuolella 2015

JohdantoJalkapallon Pelaajayhdistyksen jäsenistö muodostuu suomalaisista huippujalkapalloilijoista. Jäsenet ovat miesten puolelta Veikkausliigan, Ykkösen, Kakkosen ja Futsal-Liigan pelaajat sekä naisten puolelta kaikki Liigan ja Ykkösen pelaajat.


Jalkapallon Pelaajayhdistys tapaa vuosittain kaikki 1600 huippujalkapalloilijaa pukukoppiympäristössä. Avainsanoina ovat luottamus ja vuorovaikutus. Jokaisella 90 seuralla on nimetty yhteyshenkilö, joka toimii linkkinä jäsenten ja Jalkapallon Pelaajayhdistyksen välillä. 


Jalkapallon kansainvälisessä pelaajayhdistysten kattojärjestössä FIFPro:ssa on 55 jäsenmaata ja 65000 jalkapalloilijaa. Järjestö on luonut globaalin yhteistyöverkoston, jonka päätöksentekojärjestelmässä Jalkapallon Pelaajayhdistys on täysivaltainen jäsen.
Toiminta:


 1. Yhdistyksen toiminta -pelaajat keskiössä
 2. Ottelumanipulaation ennaltaehkäisy
 3. Yhteiskuntavastuullinen toiminta -rasismin vastainen toiminta, 
KiVa Koulu yhteistyö ja lasten liikunnan edistäminen sekä nuorten pelaajien suojelu

 4. Kouluttautuminen ja valmistautuminen urheilu-uran jälkeiseen elämään


 5. Visiotyö 2018


1. Yhdistyksen toiminta-pelaajat keskiössä

Tarkoituksena on: 1. Suomessa pelaavat ja suomalaiset jalkapallon pelaajat asetetaan jalkapallon yhdessä sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden keskeiseksi kohderyhmäksi. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat sovittu kansainvälisten kattojärjestöjen FIFA:n, UEFA:n ja FIFPro:n välisissä sopimuksissa ja kansallisesti Suomen Palloliiton kanssa. 
 2. Pelaajien asemaa pyritään Suomessa parantamaan sarjatasosta riippumatta ja pelaajien edustus pyritään turvaamaan niissä toimielimissä, joissa tehdään pelaajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia päätöksiä.
Toiminta: 1. pelaajasopimusten sisällön tiedottaminen ja valvominen
 2. mahdollistaa tasavertainen osallistuminen yhdistyksen omassa hallinnossa. Yhteyshenkilöt ja vuosikokous avainasemassa.


 3. mahdollistaa tasavertainen osallistuminen niistä jalkapalloiluun liittyvissä ja kansainvälisissä sekä kansallisissa sopimuksissa mainituissa asioissa, jotka koskevat pelaajien oikeuksia ja/tai velvollisuuksia


 4. yhdenvertainen mahdollisuus neuvontaan ja opastukseen sekä tukeen jalkapalloon liittyvissä asiakokonaisuuksissa
Mittarit: 1. pelaajasopimus kaikissa
 2. oman hallinnon läpinäkyvyys ja tasavertaisuus


 3. osallistumisen mittaaminen henkilömäärien suhteen


 4. kontaktien lukumäärä


 5. jäsenmäärä

2. Ottelumanipulaation ennaltaehkäisy


Tarkoituksena on: 1. rakentaa pelaajan ottelumanipulointia ennaltaehkäisevä toimintamalli ja luoda pelaajalle luotettava toimintaympäristö tapauksissa, joissa pelaajan toimiin pyritään vilpillisesti vaikuttamaan
 2. vaikuttaa vahvasti pelaajaan henkilökohtaisen valistuksen ja yhteisöllisyyden sekä luotettavan asiantuntijaverkoston avulla


 3. toiminnan seurauksena muodostuu kansallinen malli Red Button –hankkeen  ympärille, joka on kopioitavissa kansainvälisesti ja yli lajirajojen


 

Toiminta: 1. kouluttaa ja tavata kaikki 1600 huippujalkapalloilijaa
 2. tukea kansainvälisesti mallia, jossa pelaaja saa turvallisemman ympäristön pelata jalkapalloa


 3. kansallinen ja kansainvälinen osallistuminen ja verkostoituminen


 4. lainopillinen neuvonta
Mittarit: 1. tapaamisten määrä pelaajien kanssa


 2. kansallisen ja kansainvälisen toiminnan aktiivisuus3. Yhteiskuntavastuullinen toiminta -rasismin vastainen toiminta, KiVa Koulu yhteistyö ja lasten liikunnan edistäminen sekä nuorten pelaajien suojelu


Tarkoituksena rasismin vastaisessa työssä on: 1. lisätä yhdenvertaisuutta kaikilla tasoilla yhteistyössä Palloliiton kanssa


 2. on osallistua Punainen kortti rasismille -kampanjaan yhteistyössä FIMU:n kanssa


 3. pelaajat ovat keskeisessä roolissa kertoessaan yhteisellä äänellä, että jalkapallossa ei hyväksytä rasismia


 4. yhdistää koko urheilun kenttää rasismin vastaiseen toimintaa - lähtökohtana pelaaja keskiössä ja useassa eri lajissa
 5. toimia Pohjoismaiden kanssa yhteistyössä sekä kansainvälisesti rasismin vastaisessa toiminnassa


 6. yhteistyö Maahanmuuttoviraston kanssa

Toiminta: 1. Pohjoismaiden Show Racism the Red  Card Scandinavia  - toimintojen aktivoiminen
.
 2. varmistaa, että Welcome to Finland -julkaisu kaikille ulkomaalaisille pelaajille, jotka saapuvat Suomeen pelaamaan jalkapalloa. Julkaisu on tärkeä tietopaketti suomalaisesta jalkapallosta ja yhteiskunnasta.


 3. osallistua kansainväliseen verkostoon FIFPro:n kutsumana esimerkiksi FARE:n ja UEFA:n järjestämiin tapahtumiin
 4. järjestää Maahanmuuttoviraston kanssa  vastaanottokeskusten valtakunnallinen SM-jalkapalloturnauksen Eerikkilän urheiluopistossa
Mittarit: 1. pelaajien osallistumisen määrä
 2. sidosryhmien osallistumisaktiivisuus ja kansainvälisen toiminnan määrä
Tarkoituksena KiVa Koulu yhteistyössä  ja lasten liikunnan edistämisessä on:


 1. jalkapalloilijoilla on hyvät välineet kertoa viestiä, jossa jalkapalloilijat eivät missään olosuhteissa hyväksy kiusaamista


 2. lisätä kaikkien oppilaiden osallistumista ja liikunnan iloa pienpelien avulla


 3. luoda jatkumo, jossa jalkapalloilijan vierailu muuttuu hyväksi osaksi vuosikalenteria koulun ja pelaajan välillä


 4. viestinnän keinoin kehittää jalkapalloilijan vaikutusta yhteiskunnallisiin aihealueisiin
Toiminta: 1. jalkapalloilijan koululaisvierailu ja Kentällä pitää olla kivaa - Koulussakin pitää olla kivaa -DVD


 2. pelaajat pelaavat  kouluissa pienpelejä, jotka lisäävät lasten osallistumista liikuntaan. Peliopas, joka sisältää ohjeita opettajalle pienpelien muodossa jää opettajalle. Peliopas on laadittu Juuso Wahlstenin metodien pohjalta. 

Mittarit: 1. materiaalien uusiminen
 2. kouluvierailujen määrä


Tarkoituksena nuorten pelaajien suojelussa on:


 1. nuorille pelaajille annetaan asianmukainen koulutus mahdollisuuksista kansainvälisiin siirtoihin sekä siihen liittyvistä verkostoista ja mahdollisista vaikeuksista asian suhteen
 2. tehdään tarpeelliset toimenpiteet, jotta siirron tapahtuessa pelaajasta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla


 3. luodaan ohjelma, joka kertoo, miten kykyjenetsijöihin ja edustajiin tulisi suhtautua
Toiminta:


 1. nuorten maajoukkueiden säännölliset tapaamiset 
 2. nuoren pelaajan ohjelman luominen osana urasuunnittelua 

Mittarit:

 1. tapaamisten lukumäärä ja pelaajien osallistuminen

4. Kouluttautuminen ja valmistautuminen urheilu-uran jälkeiseen elämään

Tarkoituksena on:

 1. kannustaa pelaajia opiskelemaan jo pelaajauran aikana. 
 2. Sopimuksettomien pelaajien toiminta, jota järjestetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yhteistyön aloittaminen Scout 7 –pelaajarekisterin kanssa
 3. löytää yhteistoimintamuotoja oppilaitosten kanssa sekä yhteyshenkilöiden kouluttaminen

Toiminta: 

 1. koulutuskartoitus ja koulutustarjonnan esittelytilaisuudet
 2. kansainvälinen yhteistyö Job 4 Player, FIFPro:n turnausten ja Scout 7 toiminnassa

Mittarit:

 1. koulutukseen osallistuvien määrä
 2. yhteistoimintasopimusten määrä


5.Visio 2018 

Tarkoituksena on:

 1. nykytilan kartoitus ja uuden vision luominen. Jatketaan hallitustoiminnan ja yhteyshenkilöiden toiminnan tehostamista
 2. uusien sääntöjen ennakkotarkastus
 3. alumnitoiminnan käynnistäminen

Toiminta:

 1. Visiotilaisuudet ja yhteyshenkilötapaaminen
 2. hallitustoiminnan mittareiden uudistus

Mittarit:

 1. tapaamisten määrä
 2. uuden vision julkistaminen